شبنم خسروی

شبنم خسروی

개인 정보

나이: 23
생일: 24 시월

나에 관해:

من شبنم خسروی هستم

رشته کامپیوتر در شرکت طراحی سایت کار می کنم سئو کار هستم و پشتیبانی سایت هم انجام میدهم

قصد مهاجرت دارم ومیخوام زبان چند کشور رو تا حدودی یاد بگیرم

ممنون از شما

언어

내가 사용하는 언어는:

  • 페르시아어 | 모국어

내가 배우고 있는 언어는: