Thi-Lien-Anh Nguyen

Thi-Lien-Anh Nguyen

개인 정보

나이: 37
생일: 17 사월

나에 관해:

Vui vẻ, thích hoạt động, thích giúp đỡ.

Helpful, happy, dreamy.

언어

내가 사용하는 언어는:

  • 베트남어 | 모국어
  • 영어 (영국) | 중급

내가 배우고 있는 언어는:

  • 라트비아어 | 초급