Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

개인 정보

나이: 30
생일: 25 구월

나에 관해:

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

언어

내가 사용하는 언어는:

  • 베트남어 | 모국어

내가 배우고 있는 언어는:

  • 루마니아어 | 초급